top of page

1. KAJ JE PROGRAM AMCHAM PRVI MENTOR?

 

AmCham Prvi mentor je program, zasnovan in namenjen vsem mladim, starim od 18 do 25 let, ki ravno začenjajo s sanjami o lastni poslovni poti, razmišljajo o karieri ali iščejo najboljšo pot, kako nadaljevati in preskočiti iz šolskih klopi v poslovni svet. 

 

Mentorji, ki so del AmCham Young Leaders Cluba, pri teh odgovorih pomagajo s svojim znanjem in izkušnjami, ki so si jih nabrali tekom let, predvsem pa so pred leti že bili v položaju mentorirancev in jih še kako dobro razumejo.

 

1.1. Vrednote programa

 • Odgovornost. Čutimo se odgovorne za prihodnost družbe in zato skrbimo za opolnomočenje mladih potencialov, ki jo bodo krojili.

 • Sodelovanje. Povezujemo in spodbujamo sodelovanje med mladimi mentoriranci, ki stopajo na svojo pot, in izkušenimi mentorji, ki si želijo svojo pot še dodatno nadgraditi.

 • Prenos znanja. Gradimo skupnost, ki omogoča dvosmerno učenje, pretok izkušenj, znanj in veščin.

 • Razvoj. S svojim znanjem in dejanji prispevamo k rasti ter razvoju posameznikov v vseh dimenzijah.

 • Dialog. Ustvarjamo prostor za odprto komunikacijo in dialog med različnimi generacijami.

 

1.2 Poslanstvo programa

AmCham Prvi mentor je strokovna platforma, ki združuje izjemne posameznike in gradi prihodnost s ciljem medsebojnega opolnomočenja, učenja in prenašanja znanj ter izkušenj. Smo povezovalni »most«, mentorirancem pomagamo, da rastejo in razvijajo svoje kompetence in veščine ter z vsem pridobljenim znanjem rešujejo svoje izzive, hkrati pa podpiramo mlade mentorje pri pridobivanju prvih mentorskih izkušenj in s tem spodbujamo tudi njihov razvoj.

 

2. KDO SE LAHKO V PROGRAM PRIJAVI KOT MENTORIRANEC?

2.1 Kriteriji za prijavo

Prijavi se lahko vsak, ki:

 • obiskuje srednjo šolo ali fakulteto v Sloveniji;

 • je star/a od 18 do 25 let;

 • išče smernice na poti do svojih ciljev in mu mentor lahko pri tem pomaga.

2.2 Dodatni kriteriji, ki vplivajo na sprejem v program v primeru prevelikega števila prijav 

 • Pravočasno oddana prijavnica.

 • Pravilno in kvalitetno (jasno opredeljeni izzivi in cilji) izpolnjena prijavnica.

 • Kandidat se lahko v program prijavi največ 2-krat.

 • Prijave kandidatov, ki niso bili angažirani in niso vestno sodelovali v programu v preteklih letih, ne bodo obravnavane. 

V primeru prevelikega števila prijav, bosta na izbor vplivala tudi spodnja dva vidika, saj je število mest v programu omejeno.

 • Časovni vidik - kandidat, ki je prej oddal prijavnico ima prednost.

 • Kratek pogovor v živo s kandidatom.

 

Mentorski program je brezplačen.

 

3. KDO JE LAHKO MENTOR IN KAKO LAHKO TO POSTANE?

3.1 Kriteriji za mentorje 

Mentor je lahko vsak, ki:

 • je aktiven član AmCham Young Leaders Cluba in izrazi željo ali je bil povabljen k sodelovanju v programu (za to skrbi organizacijska ekipa AmCham Prvi mentor).

3.2 Dodatni kriteriji za mentorje

 • Zavezanost k vestnemu opravljanju mentorske dolžnosti, kar pomeni, da je odziven, zanesljiv in dela v dobri nameri pomoči dodeljenemu mentorirancu in sodelovanju z njim.

 

4. KAKO SE MENTORIRANEC PRIJAVI V PROGRAM?

Prijava je mogoča  prek spletnega obrazca na spletni strani Prvi mentor (https://www.prvimentor.si), pogoj za prijavo pa je izpolnjevanje zgornjih kriterijev za vpis v program AmCham Prvi mentor (točka 2.1) in pravočasna prijava v program. Prijavnica za mentorirance (ter odgovori na vprašanja) je objavljena na spletni strani Prvi mentor.

 

5. ČASOVNICA

Prijave v program se možne v terminu, ki je določen v splošni komunikaciji kampanje za zbiranje prijav. Kasneje prispele prijave so obravnavane posebej in so odvisne od razpoložljivosti mentorjev, a vseeno omejene do določenega datuma, ki bo objavljen naknadno po preteku uradnega dela kampanje. 

 

6. PROCES IZBIRE MENTORSKIH PAROV 

Pregled in proces povezovanja mentorskih parov poteka v tednu po zaprtju prijav. Mentorske pare se izbere na podlagi želj mentorirancev, kompatibilnosti, področij zanimanja in razpoložljivosti določenega mentorja. Komisija, ki je sestavljena iz članov organizacijske ekipe programa, na podlagi zgoraj navedenega skrbno pregleda vse prijave in posamezniku dodeli mentorja, ki se ji zdi najbolj primeren. Komisija ne more zagotoviti, da bo želja mentoriranca upoštevana v vseh primerih. 

 

7. PRIČAKOVANJA MENTORJEV IN MENTORIRANCEV

 

8. KAKO POTEKA PROGRAM?

Prijave v program AmCham Prvi mentor se odprejo septembra in navadno trajajo do druge polovice oktobra. V tednu po zaprtju prijav poteka pregledovanje prijav in povezovanje mentorskih parov ter obveščanje le-teh prek elektronskih sporočil. Program se uradno prične s Kick-off dogodkom, ki običajno poteka novembra. Na njem se na kratko predstavi delovanje samega programa in plan za generacijo. V novembru se pripravi uvodni srečanji posebej za mentorirance in posebej za mentorje, kjer se vsem predstavi usmeritve in pričakovanja. Po obeh uvodnih srečanjih se začne  obdobje mesečnih srečanj med mentorjem in mentorirancem po njunem dogovoru (lokacija, termin, tematika). V obdobju med decembrom in majem se izvede 3-4 dogodke z različnimi tematikami, kjer se po najboljši volji upošteva želje mentorirancev. Junija poteka zaključni piknik za celotno generacijo. 

 

9. PROGRAM

Program in časovnica vsake generacije je definirana ter predstavljena na uvodnem srečanju. O vseh dogodkih in aktivnostih so vsi člani programa obveščeni sproti prek elektronske pošte in v zaprti Facebook skupini. Tam poteka tudi vsa preostala komunikacija. Za vsa dodatna vprašanja je ekipa AmCham Prvega mentorja na voljo na naslovu info@prvimentor.si

bottom of page