top of page

Ognen Jakasanovski

Raziskovalec expert farmacevtskega razvoja, Lek d.d.

Potrebuješ pomoč pri izbiri svoje poklicne poti in uresničevanju svoje vizije za boljši jutri?

Skozi odprte in sproščene pogovore, deljenje osebnih zgodb in izkušenj ter (samo)refleksijo bova skupaj našla odgovore na vprašanja in bova zastavila načrt tvoje nadaljnje rasti,  ki bo prilagojen tvojim željam, ciljem in vrednotam.

Z mentoriranci/-kami se z veseljem pogovarjam o osebnih in poklicnih izzivih, s katerimi se srečujejo na svoji poti z namenom, da skupaj najdeva primerne rešitve.

Glede na svoje dosedanje izkušnje mentorirancu/-ki lahko podam nasvete o iskanju prve službe in delu v farmacevtski industriji, delu raziskovalca, komunikacijskih veščinah, javnem nastopanju, opolnomočenju drugih ljudi in delu v mednarodnih in raznolikih poslovnih okoljih. Prav tako se z veseljem pogovorim in kaj več naučim o ostalih tematikah.

Od mentoriranca/-ke pričakujem proaktivnost, radovednost in predanost doseganju zastavljenih ciljev.

Ognen Jakasanovski
bottom of page