top of page

Nika Frece

Ekspert za tržno komuniciranje, A1 Slovenija

Veselim se, da bom lahko svoje, skoraj 10-letne izkušnje, s področja vodenja projektov, organizacije dogodkov, dela v oglasni produkcijski hiši in vodenja integriranih oglaševalskih kampanj delila z mlajšimi generacijami, ki so še na začetku svoje karierne poti ter jih zanima dinamično področje marketinga.

Verjamem v moč odnosov, povezovanje na vsakem koraku ter moč formalnega in neformalnega mentorstva. Izjemno hvaležna sem za vse moje mentorice in mentorje, za njihove dragocene nasvete ter za njihovo razpoložljivost tudi, ko se je formalno mentorstvo končalo. Odnosi namreč ostanejo in nas bogatijo.

Takšen odnos si želim zgraditi tudi s svojo mentoriranko ali mentorirancem. Komaj čakam, da se spoznava!

Nika Frece
bottom of page