top of page

Dušan Žužek

Direktor, Adriatic Finance

Na svoji poklicni poti sem dobil veliko različnih in bogatih izkušenj. Svoje delo sem začel na področju borzništva, nadaljeval z upravljanjem lastniških deležev banke, sledilo je prestrukturiranje največjih komitentov v času finančne krize. V vmesnem času sem pridobil licenco za opravljanje pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetij pri Slovenskem inštitutu za revizijo. Slednja mi je koristila pri naslednji zaposlitvi v svetovalni družbi, kjer sem delal cenitve vrednosti podjetij, finančne skrbne preglede, finančna prestrukturiranja družb. Pot me je vodila za krajši čas v večjo slovensko storitve družbo, kjer sem bil zadolžen za podporo pri prodajnem postopku. Svojo kariero sem nadaljeval v upravi proizvodne skupine, kjer sem bil zadolžen za finance, kadrovske, pravne in splošne zadeve, kasneje pa sem prevzel še del komerciale. Mentorirancu lahko ponudim izkušnje predvsem iz finančnega področja in vodenja, prav tako pa iz različnih poslovnih sektorjev oz. okolij.

Dušan Žužek
bottom of page