top of page

Boštjan Koritnik

Asistent in raziskovalec na PF, podjetnik, generalni sekretar ZDPS, urednik revij Pravnik in Javna uprava. Nekdanji minister za javno upravo.

Asistent in raziskovalec na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, podjetnik, generalni sekretar Zveze društev pravnikov Slovenije ter urednik znanstvenih revij Pravnik in Javna uprava. Nekdanji minister za javno upravo (2020–2022).


Glede na svoje raznolike poslovne in osebne izkušnje :) sem prepričan, da lahko mentorirancu/-ki nudim predvsem vpogled v nujnost prilagajanja novim okoliščinam in sprejemanja dvoma (v vse, predvsem svoje predsodke) kot ključnega elementa napredka. Ljudje se namreč bojimo sprememb in novega, zmožnost prilagajati se jim pa je eden od glavnih pokazateljev inteligence. A izmed več vrste inteligence sta po mojem konkurenčna prednost predvsem čustvena in socialna.


A vsaj slednje se je mogoče priučiti, zato od mentoriranca/-ke pričakujem predvsem pripravljenost na učenje in nedogmatičnost; zaželena je filozofija veselja do vsega (fr. joie de vivre), če pa je v danem trenutku slučajno primanjkuje, pa se mi zdi, da sem pravi naslov za njeno oživitev.

Boštjan Koritnik
bottom of page