top of page

Aljaž Dobnikar

Razvojni inženir programske opreme, Plume Design

Po izobrazbi sem elektroinženir, po poklicu razvojni inženir programske opreme. Po srcu pa sem radovednež in ustvarjalec. V življenju sem se udejstvoval na mnogih področjih: glasba, šport, družene aktivnosti, študij, osebnostna rast. Ideal mi predstavlja "Homo Universalis", nekdo ki se uri v vseh aspektih svojega življenja: intelektualnem, socialnem, umetniškem, športnem, osebnostnem. Prepričan sem, da se z dopolnjevanjem teh področij, ne le s poglabljanjem, lahko doseže višja kvaliteta življenja.

Mentorirancu/-ki lahko z izkušnjami iz lastnega življenja pomagam pri podobnih situacijah. Tekom študija v tujini sem se naučil premagovanja težkih odločitev. Pri delu sem se naučil kdaj je potrebno vztrajati, kdaj pa se prilagajati. Pri delu z ljudmi in vodenju ekipe sem se naučil razreševanja konfliktov ter planiranja obsega in časovnice dela, da lahko delo poteka nemoteno. V hitrem in nenehno spreminjajočem okolju sem se naučil, kako si zastaviti prave cilje, določiti prioritete ter hkrati uravnovesiti zasebni in poslovni čas. Preko branja knjig, pisanja dnevnikov in socialne mreže sem osebnostno rastel, kot bi bral lasten "priročnik za uporabo". S pridobivanjem tehničnega in strokovnega znanja sem pridobil samozavest, a se hkrati naučil upoštevati nova spoznanja. 

Od mentoriranca/-ke pričakujem, da ve zakaj si želi mentorja, tudi če najin končni cilj ni jasno določen. V mentorskem odnosu pričakujem iskrenost ter sodelovanje. Najpomembnejša pa je sproščenost.

Aljaž Dobnikar
bottom of page