USMERITVE ZA MENTORJE

Kot mentor deluješ kot vzor, se vedeš primerno in se zavedaš svoje odgovorne vloge, da mentorirancu nudiš vse znanje, izkušnje in informacije, ki so mu lahko  v pomoč pri njegovih vprašanjih. Ustvari ozračje zaupanja in varnega okolja. Bodi potrpežljiv in razumevajoč. Prilagajaj tehnike, orodja in cilje glede na potrebe mentoriranca. Aktivno poslušaj in bodi osredotočen na mentoriranca ter njegove potrebe. Postavljaj vprašanja in dajaj nasvete, ki spodbujajo raziskovanje, razmišljanje izven okvirov (»out of the box«) in aktivacijo (akcijo) mentoriranca. Mentoriranca spremljaj preko jasno postavljenih ciljev in akcijskega načrta za dosego le-teh. 

 

 1. Splošne usmeritve

  1. Mentor in mentoriranec sta v enakovrednem odnosu in se obojestransko učita. Vzdušje je prijateljsko in neformalno. Mentoriranje je prostovoljno. 

  2. Bodi prilagodljiv in odprt za nove vidike, pristope k reševanju, načine komunikacije (različne generacije tudi komunicirajo različno) in sprejemaj različnost (ne obsojaj).

  3. Iskreno deli vse, kar veš o svoji motivaciji, vrednotah in vsemu ostalemu, kar je pomembno zate in meniš, da bi lahko bilo pomembno za mentoriranca. 

  4. Na srečanja pridi pravočasno in vnaprej upoštevaj potreben čas za pot, iskanje parkirnega mesta ter morebitne zastoje na poti. Če srečanje poteka virtualno, pred srečanjem preveri internetno povezavo ter audio/video povezave, da se ob uri srečanje lahko nemoteno začne.

  5. Čeprav lahko kot mentor z usmerjanjem in spremljanjem pomagaš mentorirancu za dosego njegovih ciljev, je pomembno, da mu daš vedeti, da je za dosego svojih ciljev odgovoren sam. 

 

 1. Organizacija srečanja

  1. Prvi stik vzpostaviš ti, kot mentor, nato se na prvem srečanju dogovorita za naslednji termin. Če se na srečanju ni možno dogovoriti za naslednji termin, se uskladita glede načina organizacije prihodnjih srečanj (spodbudi mentoriranca, da samostojno in proaktivno sam skrbi za organizacijo srečanj, če je to glede na okoliščine smiselno). 

  2. Srečujeta se vsaj 1x mesečno (lahko tudi pogosteje), če je le možno osebno (bolje je sicer imeti srečanje »na daljavo«, kot ga sploh ne imeti), priporočeno med 1h in 2h (toliko, da je dovolj časa za sproščen in fokusiran pogovor, brez hitenja, hkrati pa udeležencema ne vzame preveč časa in sta osredotočenost ter energija še vedno na visokem nivoju). Koristno je, da se v naprej dogovorita za maksimalno trajanje srečanja (tako je večja verjetnost, da bosta ohranila osredotočenost). 

  3. V kolikor srečanja ne bodo mogla potekati v živo, se dogovorita za virtualna srečanja ter se vnaprej dogovorita katero spletno orodje bosta uporabljala (Teams, Zoom, ipd.).

  4. Dodatno se lahko po potrebi dogovorita tudi za krajše (video) pogovore preko telefona ali drugih sodobnih orodij za komunikacijo (Skype, Viber, Whatsapp ipd.).

  5. Srečanja nove generacije bodo trajala od 12.11.2020 do 31.5.2021 (pol leta, minimalno 6 srečanj). Po obojestranski želji (mentorja in mentoriranca), se lahko srečanja tudi nadaljujejo. Po zaključku srečanj lahko kot mentor predlagaš tudi naslednjega mentorja za svojega mentoriranca in s tem nadgradiš njegovo mentorsko izkušnjo ter jo prilagodiš njegovim trenutnim potrebam. 

  6. Priporočljivo je, da srečanja potekajo v mirnih prostorih, kjer so dobri pogoji za kakovosten in sproščen pogovor (npr. hrupni gostilniški prostori niso dobra ideja). V splošnem je dobrodošlo, če se lahko kot mentor glede lokacije prilagodiš potrebam mentoriranca (tvoja dolžnost je, da preveriš, če je lokacija primerna za srečanje). 

  7. Termin in lokacijo za srečanje je dobro zaradi zasedenosti uskladiti vsaj 2 tedna prej, če je to možno, oz. odvisno od predhodnega dogovora med posameznim mentorskim parom. Ko je termin usklajen je koristno (ne pa nujno) dan pred srečanjem še preveriti, če termin in lokacija še vedno držita. V primeru, če ti ne bi uspelo priti pravočasno na srečanje, je korektno, da to čim prej sporočiš mentorirancu (na mobilni telefon). 

 

 1. Priprava na srečanje

  1. Priprava na srečanje je koristna, saj omogoča, da je srečanje bolj osredotočeno in na splošno kakovostnejše, dragocen čas za mentoriranje pa dobro uporabljen. Od tebe pa je odvisno, koliko časa in zavzetosti boš namenil mentorirancu. 

  2. Za pomoč pri pripravi na srečanje in sami izvedbi, si lahko pomagaš z osnovno strukturo mentorskih srečanj in osnovnimi vprašanji (»one pager«), ki so dosegljivi na povezavi TUKAJ. To ti lahko služi zgolj kot usmeritev – pomembno je, da znaš strukturo srečanj, vprašanja, nasvete ipd. prilagajati potrebam mentoriranca. 

  3. Za tebe kot mentorja je ključno, da znaš tudi ti predlagati teme, ki se tebi zdijo pomembne za mentoriranca. Namreč kot mentor si precej bolj izkušen in si že prehodil pot, ki jo ima mentoriranec še pred seboj. Na podlagi tega lahko pomagaš pri oblikovanju ciljev mentorirancev – jim jih pomagaš razumeti ter po potrebi prilagoditi (bolj ambiciozno, manj ambiciozno, drugače ipd.). 

  4. Spodbudi mentoriranca, da o temi razmišlja že pred srečanjem ter ti, v kolikor se tako dogovorita, nekaj vprašanj pošlje že predhodno, da se lahko na samo srečanje pripraviš bolje tudi ti. 

  5. Na srečanje vzemi s seboj beležko in pisalo (po želji si lahko zapisuješ tudi v prenosnik/tablico/mobilni telefon, a bodi pozoren, da bosta z mentorirancem ves čas v dobrem stiku oziroma da to ne bi negativno vplivalo na dober stik), da si boš lahko ključne informacije in dogovore zapisoval. Tako boš lahko kvalitetno spremljal mentoriranca, mentoriranec pa bo lahko organizirano pristopil k dogovorjenim ciljem. 

 

 1. Potek srečanja

  1. Dobro je, da kot mentor na prvem srečanju izpostaviš, da ti lahko mentoriranec zaupa in obratno, vprašaš mentoriranca, če lahko ti, kot mentor, zaupaš njemu. To pomeni, če bosta vsebino srečanj, način komunikacije in vse ostale zadeve povezane z mentorskimi srečanji delila z drugimi, jih bosta delila na korekten način, dobronamerno in spoštljivo drug do drugega ter zaupne informacije ohranila zase (npr. identiteta mentoriranca ipd.). Če se bosta pogovarjala o zadevah, ki so za enega ali drugega zelo zaupne, to pred pogovorom še dodatno izpostavita in se tega strogo držita. Zdravorazumske izjeme so možne v primerih, ko se gre za delovanje v skladu z univerzalnimi moralnimi načeli (npr. poštenost, integriteta, iskrenost, človeško dostojanstvo, delovanje v objektivno korist sogovornika ipd.) in veljavno zakonodajo.   

  2. Če zaslutiš, da obstajajo morebitne ovire zaradi tvojega statusa ali formalne pozicije, se o tem z mentorirancem pogovori in ovire nevtraliziraj. 

  3. Spodbujaj mentoriranca z vprašanji, navdihujočimi zgodbami, primeri dobre prakse, nasveti, aktivacijo (akcijo), medsebojno dogovorjenimi roki in spremljanjem le-teh. 

  4. Sooblikuj strukturo srečanj, da bodo le-ta optimalna za mentoriranca in predlagaj spremembe, če trenutna strategija ni več ustrezna. 

  5. V kolikor pride do spremembe v vajinem odnosu, časovne odzivnosti ene ali druge strani, ipd. se prosim obrni na nas (info@prvimentor.si) in nam to nemudoma sporoči. Le tako lahko zagotavljamo, da bodo mentorska srečanja res kakovostna in se morebitne zagate reševale dosledno. 

 

 1. Zaključek srečanja

  1. Mentor in mentoriranec sta dolžna po zadnjem mentorskem srečanju, v roku treh dni, izpolniti kratek spletni vprašalnik (dostopen tudi preko mobilnega telefona) z namenom pridobitve osnovnih povratnih informacij, ki bodo služile za izboljšanje mentorskega procesa ter osnovno evidenco izvedenih srečanj. 

 

 1. Objava fotografije/videa z vajinega srečanja

Mentor in mentoriranec naj vsaj na enem srečanju (seveda lahko tudi na več srečanjih) posnameta fotografijo in/ali video za objavo na komunikacijskih kanalih Prvi mentor (Instagram Prvi mentor in Facebook skupina Prvi mentor). Poleg fotografije prosim napišita, v primeru videa pa bosta to vključila že v video, kratek stavek ali dva o vajinem vtisu tega srečanja (npr. kaj si/sta se naučila novega, kaj je bilo posebej zanimivo, itd.). Sliko oz. video lahko objavita v Facebook skupini Prvi mentor ali nam pripravljen material pošljita na info@prvimentor.si. S tem bosta ekipi Prvi mentor pomagala, da se celotna skupnost mentorjev in mentorirancev med seboj spodbuja in na nek način tudi spoznava.

 

Več kot boš vložil notri truda, bolj boš omogočil mentorirancu da raste osebno, strokovno, duhovno in karierno. V večini primerov bo za mentorirance to prvi stik z mentorstvom, zato je še toliko bolj pomembno, da pridobijo dobro izkušnjo. Prvi korak k odličnemu mentorstvu lahko narediš že s tem, da prebereš spodnje članke in še sam pogooglaš kaj več na temo mentorstva:

 1. Why Being A Mentor Is Worth The Effort

 2. How to Be A Good Mentor

 3. If You Want To Be A Great Mentor Do These 5 Things


 

 1. FAQ

 

  1. Kaj naj naredim, če mentoriranec pogosto zamuja na mentorska srečanja?

   1. Najprej je pomembno, da si mu dober zgled in vedno prihajaš na srečanja pravočasno. Če mentoriranec zamudi, ga vsakokrat opozori, da je pomembno, da na srečanje pride pravočasno. Skupaj se dogovorita za ukrepe, ki mu bodo pomagali, da bo pravočasen. Dosledno ga spremljaj glede tega. Če imaš kljub vsem ukrepom s tem še vedno izzive, se obrni na info@prvimentor.si  

 

  1. Kaj naj naredim, če se z mentorirancem ne ujameva dobro?

   1. Obrni se na nas (info@prvimentor.si) kjer se bomo skupaj uskladili za nadaljnje korake. 

 

  1. Kaj naj naredim, če želim prekiniti mentoriranje?

   1. Obrni se na nas (info@prvimentor.si), kjer se bomo skupaj uskladili za nadaljnje korake. 

 

  1. Na koga se lahko obrnem za pomoč pri vprašanjih, povezanih z mentorstvom?

   1. Obrni se lahko na nas (info@prvimentor.si).

 

  1. Kaj je vloga in kaj ni vloga mentorja?

   1. Mentorjeva vloga je spodbujanje strokovnega razvoja mentoriranca, ustvarjanje priložnosti za učenje na področjih komuniciranja, kritičnega mišljenja, odgovornosti, prilagodljivosti ter timskega dela, učenje specifičnih spretnosti, postavljanje izzivov in dodeljevanje odgovornosti, dajanje konstruktivne povratne informacije (tako o močnih kot o šibkih področjih), pomagati razumeti kulturo in način dela izobraževalnih ustanov in ostalih organizacij, odgovarjati na vprašanja in biti dosegljiv za pogovor, vzpodbujati in dajati podporo, deliti informacije ter pomagati mentorirancu vzpostaviti mrežo stikov, ki jih potrebuje. 

 

Mentorjeva vloga ni npr. reševanje morebitnih hudih stisk ali morebitnih posebnih psiho-fizičnih motenj mentoriranca, materialna pomoč mentorirancu ali njegovim najbližjim, druženje z mentorirancem izven mentorskih srečanj (sicer je lahko, ni pa nujno), namenjanje več časa od minimalno predvidenega (sicer je zaželeno, ni pa nujno) ipd. Za posebne primere / izzive so pristojne prav za to določene in usposobljene institucije. Če ste glede tega morda v dilemi, se obrnite na nas (info@prvimentor.si