USMERITVE za MENTORIRANCE/KE

Kot mentoriranec/ka boš skozi mentorski program pridobil/a odlično priložnost, da spoznaš izkušnje, odločitve, prelomne osebne trenutke tvojega mentorja. Skozi redna srečanja si bosta lahko vzajemno izmenjala znanje in izkušnje. Temelj odnosa je zaupanje, deljenje skupnega znanja ter podpora pri osebni in strokovni rasti. S tem modelom mentorstva želimo še močneje povezati in okrepiti sodelovanje različnih generacij, hkrati pa tebi omogočiti (verjetno prvi) stik z mentorstvom, kar ti lahko zelo koristi pri nadaljnji osebni, strokovni, duhovni in karierni rasti.

 

 1. Splošne usmeritve:

  1. Mentor/ica in mentoriranec/ka sta v enakovrednem odnosu in se obojestransko učita. Vzdušje je prijateljsko in neformalno. Mentoriranje je prostovoljno.

  2. Bodi prilagodljiv/a in odprt/a za nove vidike, pristope k reševanju, načine komunikacije (različne generacije tudi komunicirajo različno) in sprejemaj različnost (ne obsojaj).

  3. Iskreno deli vse, kar veš o svoji motivaciji, vrednotah in vsemu, kar je pomembno zate in meniš, da bi lahko bilo pomembno za tvojo osebno in strokovno rast.

  4. Na srečanja pridi pravočasno in vnaprej upoštevaj potreben čas za pot, iskanje parkirnega mesta ter morebitne zastoje na poti. Če srečanje poteka virtualno, pred srečanjem preveri internetno povezavo ter avdio/video povezave, da se ob uri srečanje lahko nemoteno začne.

  5. Kot mentoriranec/ka si za dosego svojih ciljev odgovoren/a sam/a. Mentor pa ti bo z usmerjanjem in spremljanjem pomagal za dosego le-teh. 

 

 1. Organizacija srečanja

  1. Prvi stik vzpostavi mentor, nato se na prvem srečanju dogovorita za naslednji termin. Če se na srečanju ni možno dogovoriti za naslednji termin, se uskladita glede načina organizacije prihodnjih srečanj (zaželeno je, da kot mentoriranec/ka samostojno in proaktivno skrbiš za organizacijo srečanj, če je to glede na okoliščine smiselno).

  2. Srečujeta se vsaj 1x mesečno (lahko tudi pogosteje), če je le možno osebno (bolje je sicer imeti srečanje »na daljavo«, kot ga sploh ne imeti), priporočeno med 1h in 2h (toliko, da je dovolj časa za sproščen in zbran pogovor, brez hitenja, hkrati pa udeležencema ne vzame preveč časa in sta osredotočenost ter energija še vedno na visokem nivoju). Koristno je, da se vnaprej dogovorita za maksimalno trajanje srečanja (tako je večja verjetnost, da bosta ohranila osredotočenost).

  3. V kolikor srečanja ne bodo mogla potekati v živo, se dogovorita za virtualna srečanja ter se vnaprej dogovorita katero spletno orodje bosta uporabljala (Teams, Zoom ipd.).

  4. Dodatno se lahko po potrebi dogovorita tudi za krajše (video) pogovore preko telefona ali drugih sodobnih orodij za komunikacijo (Skype, Viber, Whatsapp ipd.).

  5. Srečanja nove generacije bodo trajala od 12. 11. 2020 do 31. 5. 2021 (pol leta, minimalno 6 srečanj). Po obojestranski želji (mentorja in mentoriranca), se lahko srečanja tudi nadaljujejo. Po zaključku srečanj lahko kot mentoriranec/ka izraziš željo, da spoznaš tudi druge mentorje in s tem nadgradiš svojo izkušnjo ter jo prilagodiš trenutnim potrebam.

  6. Priporočljivo je, da srečanja potekajo v mirnih prostorih, kjer so dobri pogoji za kakovosten in sproščen pogovor (npr. hrupni gostilniški prostori niso dobra ideja).

  7. Termin in lokacijo za srečanje je dobro zaradi zasedenosti uskladiti vsaj 14 dni prej, če je to možno, oz. odvisno od predhodnega dogovora med posameznim mentorskim parom. Ko je termin usklajen je koristno (ne pa nujno) dan pred srečanjem še preveriti, če termin in lokacija še vedno držita. V primeru, da ti ne bi uspelo priti pravočasno na srečanje, je korektno, da to čim prej sporočiš mentorju (na mobilni telefon). 

 

 1. Priprava na srečanje

  1. Priprava na srečanje je koristna, saj omogoča, da je srečanje bolj osredotočeno in na splošno kakovostnejše, dragocen čas za mentoriranje pa dobro uporabljen.

  2. Tema pogovora/mentoriranja je lahko zasebne ali poslovne narave. Predlagamo, da pred srečanjem o temi, katero bi rad z mentorjem odprl razmisliš sam ter poskušaš pripraviti nekaj vprašanj, ki so zate najbolj relevantna in na katere iščeš odgovore. V kolikor se z mentorjem tako dogovorita, je smiselno da pripravljena vprašanja nekaj dni pred srečanjem pošlješ tudi mentorju, da se bo ta lažje pripravil na tematiko in tako podal zate bolj relevantne odgovore.

  3. Priporočljivo je, da na tekočem srečanju določiš željeno temo prihodnjega srečanja, da ima mentor dovolj časa in se lahko še dodatno pripravi.

  4. Glede tem pogovora lahko zaupaš tudi mentorju. Namreč mentor je precej bolj izkušen in je že prehodil pot, ki jo imaš kot mentoriranec še pred sabo. Na vsakem srečanju bosta strmela k temu, da bosta odprla nekaj vprašanj tudi za prihodnja srečanja. Tako boš lahko v času med srečanji o temah razmislil in se bolje pripravil za naslednje srečanje. Vsekakor verjamemo, da tem ne bo zmanjkalo 😊

  5. Na srečanje vzemi s seboj beležko in pisalo (po želji si lahko zapisuješ tudi v prenosnik/tablico/mobilni telefon, a bodi pozoren, da bosta z mentorjem ves čas v dobrem stiku oziroma, da to ne bi negativno vplivalo na dober stik), da si boš lahko ključne informacije in dogovore zapisoval. Tako boš lahko kvalitetno spremljal svoj napredek in hkrati organizirano pristopil k dogovorjenim ciljem.

 

 1. Potek srečanja

  1. V mentorskem odnosu je ključno zaupanje. Vsebina srečanj je zaupne narave,  način komunikacije pa naj bo spoštljiv, odprt in korekten. V kolikor se boš z mentorjem pogovarjal o informacijah ki so za enega ali drugega zelo zaupne ter občutljive, to pred pogovorom še dodatno izpostavi. Spoštovanje zaupnosti je v mentorskem odnosu ključnega pomena. Zdravorazumske izjeme so možne v primerih, ko se gre za delovanje v skladu z univerzalnimi moralnimi načeli (npr. poštenost, integriteta, iskrenost, človeško dostojanstvo, delovanje v objektivno korist sogovornika ipd.) in veljavno zakonodajo.  

  2. Če zaslutiš, da obstajajo morebitne ovire zaradi mentorjevega statusa ali formalne pozicije, se o tem z mentorjem pogovori.

  3. V kolikor zaslutiš, da vajina komunikacija, pogostost srečanj, mentorjeva odzivnost, ipd. ni v skladu z napisanimi pravili v tem dokumentu, se obrni na nas in nam to nemudoma sporoči (info@prvimentor.si).

  4. Bodi proaktiven in sooblikuj strukturo srečanj, da bodo le-ta optimalna zate. Hkrati predlagaj spremembe, če ti trenutna strategija ne ustreza več.

 

 1. Zaključek srečanja

  1. Mentor in mentoriranec sta dolžna po zadnjem mentorskem srečanju, v roku treh dni, izpolniti kratek spletni vprašalnik (dostopen tudi preko mobilnega telefona) z namenom pridobitve osnovnih povratnih informacij, ki bodo služile za izboljšanje mentorskega procesa ter osnovno evidenco izvedenih srečanj.

 

 1. Objava fotografije/videa z vajinega srečanja

Mentor in mentoriranec naj vsaj na enem srečanju (seveda lahko tudi na več srečanjih) posnameta fotografijo in/ali video za objavo na komunikacijskih kanalih Prvi mentor (Instagram Prvi mentor in Facebook skupina Prvi mentor). Poleg fotografije prosim napišita, v primeru videa pa bosta to vključila že v video, kratek stavek ali dva o vajinem vtisu tega srečanja (npr. kaj si/sta se naučila novega, kaj je bilo posebej zanimivo, itd.). Sliko oz. video lahko objavita v Facebook skupini Prvi mentor ali nam pripravljen material pošljita na info@prvimentor.si. S tem bosta ekipi Prvi mentor pomagala, da se celotna skupnost mentorjev in mentorirancev med seboj spodbuja in na nek način tudi spoznava.

 

 

In še en koristen nasvet zate: več boš vložil notri, več boš dobil ven. Prvi korak k odličnemu mentorstvu lahko narediš že s tem, da prebereš spodnje članke in še sam pogooglaš kaj več na temo mentorstva:

 1. How To Get The Most Out Of Your Mentor Relationship

 2. What To Look For In A Mentor

 3. How To Be A Great Mentee

 4. Questions You Should Ask Your Mentor

 

 1. FAQ

 

 1. Kaj naj naredim, če mentor pogosto zamuja na mentorska srečanja?

  1. Mentor se zaveda, da sta pravočasnost in držanje dogovorov pomembna. Zaradi običajno velike zasedenosti mentorja, ki namenja svoj prosti čas tebi, je lepo, če boš pokazal glede tega razumevanje in potrpežljivost. V primeru, če je to zamujanje zate moteče, se o tem pogovori z mentorjem in skupaj najdita rešitve.

 

 1. Kaj naj naredim, če se z mentorjem ne ujameva dobro?

  1. Obrni se na »Mentorsko svetovalnico«, kjer se bomo skupaj uskladili za nadaljnje korake.

 

 1. Kaj naj naredim, če želim prekiniti mentoriranje?

  1. Obrni se na »Mentorsko svetovalnico«, kjer se bomo skupaj uskladili za nadaljnje korake.

 

 1. Na koga se lahko obrnem za pomoč pri vprašanjih, povezanih z mentorstvom?

  1. Obrneš se lahko na »Mentorsko svetovalnico«.

 

 1. Kaj je vloga in kaj ni vloga mentorja?

  1. Mentorjeva vloga[1] je spodbujanje strokovnega razvoja mentoriranca, ustvarjanje priložnosti za učenje na področjih komuniciranja, kritičnega mišljenja, odgovornosti, prilagodljivosti ter timskega dela, učenje specifičnih spretnosti, postavljanje izzivov in dodeljevanje odgovornosti, dajanje konstruktivne povratne informacije (tako o močnih kot o šibkih področjih), pomagati razumeti kulturo in način dela izobraževalnih ustanov in ostalih organizacij, odgovarjati na vprašanja in biti dosegljiv za pogovor, vzpodbujati in dajati podporo, deliti informacije ter pomagati mentorirancu vzpostaviti mrežo stikov, ki jih potrebuje.

 

Mentorjeva vloga ni npr. reševanje morebitnih hudih stisk ali morebitnih posebnih psiho-fizičnih motenj mentoriranca, materialna pomoč mentorirancu ali njegovim najbližjim, druženje z mentorirancem izven mentorskih srečanj (sicer je lahko, ni pa nujno), namenjanje več časa od minimalno predvidenega (sicer je zaželeno, ni pa nujno) ipd. Za posebne primere / izzive so pristojne prav za to določene in usposobljene institucije. Če ste glede tega morda v dilemi, se obrnite na »Mentorsko svetovalnico«.

 

 

 

[1] Povzeto in prilagojeno po Wikipediji.