USMERITVE ZA MENTORIRANCE

Kot mentoriranec boš skozi mentorski program 15-25 pridobil odlično priložnost, da spoznaš izkušnje, odločitve, prelomne osebne trenutke tvojega mentorja. Skozi redna srečanja si bosta lahko vzajemno izmenjala znanje in izkušnje. Temelj odnosa je zaupanje, deljenje skupnega znanja ter podpora pri osebni in strokovni rasti. S tem modelom mentorstva želimo še močneje povezati in okrepiti sodelovanje različnih generacij, hkrati pa tebi omogočiti (verjetno prvi) stik z mentorstvom, kar ti lahko zelo koristi pri nadaljnji osebni, strokovni, duhovni in karierni rasti.

 1. Splošne usmeritve
   

  • Mentor in mentoriranec sta v enakovrednem odnosu in se obojestransko učita. Vzdušje je prijateljsko in neformalno. Mentoriranje je prostovoljno.

  • Bodi prilagodljiv in odprt za nove vidike, pristope k reševanju, načine komunikacije (različne generacije tudi komunicirajo različno) in sprejemaj različnost (ne obsojaj).

  • Iskreno deli vse, kar veš o svoji motivaciji, vrednotah in vsemu ostalemu, kar je pomembno zate in meniš, da bi lahko bilo pomembno za tvojo osebno in strokovno rast.

  • Na srečanja pridi pravočasno in vnaprej upoštevaj potreben čas za pot, iskanje parkirnega mesta ter morebitne zastoje na poti.

  • Kot mentoriranec si za dosego svojih ciljev odgovoren sam. Mentor pa ti bo z usmerjanjem in spremljanjem pomagal za dosego le-teh.  
    

 2. Organizacija srečanja
   

  • Prvi stik vzpostavi mentor, nato se na prvem srečanju dogovorita za naslednji termin. Če se na srečanju ni možno dogovoriti za naslednji termin, se uskladita glede načina organizacije prihodnjih srečanj (zaželeno je, da kot mentoriranec samostojno in proaktivno skrbiš za organizacijo srečanj, če je to glede na okoliščine smiselno).

  • Srečujeta se vsaj 1x mesečno (lahko tudi pogosteje), če je le možno osebno (bolje je sicer imeti srečanje »na daljavo«, kot ga sploh ne imeti), priporočeno med 1h in 2h (toliko, da je dovolj časa za sproščen in fokusiran pogovor, brez hitenja, hkrati pa udeležencema ne vzame preveč časa in sta osredotočenost ter energija še vedno na visokem nivoju). Koristno je, da se v naprej dogovorita za maksimalno trajanje srečanja (tako je večja verjetnost, da bosta ohranila osredotočenost).

  • Dodatno se lahko po potrebi dogovoriš tudi za krajše (video) pogovore preko telefona ali drugih sodobnih orodij za komunikacijo (Skype, Viber ipd.).

  • Srečanja v pilotnem projektu bodo trajala od 1.3.19 do 31.5.19 (3 mesece, minimalno 3 srečanja). Srečanja 1. generacije bodo trajala od 1.11.19 do 30.4.20 (pol leta, minimalno 6 srečanj). Po obojestranski želji (mentorja in mentoriranca), se lahko srečanja tudi nadaljujejo. Po zaključku srečanj lahko kot mentoriranec izraziš željo, da spoznaš tudi druge mentorje in s tem nadgradiš svojo izkušnjo ter jo prilagodiš trenutnim potrebam.

  • Priporočljivo je, da srečanja potekajo v mirnih prostorih, kjer so dobri pogoji za kakovosten in sproščen pogovor (npr. hrupni gostilniški prostori niso dobra ideja).

  • Termin in lokacijo za srečanje je dobro zaradi zasedenosti uskladiti vsaj 2 tedna prej, če je to možno, oz. odvisno od predhodnega dogovora med posameznim mentorskim parom. Ko je termin usklajen je koristno (ne pa nujno) dan pred srečanjem še preveriti, če termin in lokacija še vedno držita. V primeru, da ti ne bi uspelo priti pravočasno na srečanje, je korektno, da to čim prej sporočiš mentorju (na mobilni telefon). 
    

 3. Priprava na srečanje
   

  • Priprava na srečanje je koristna, saj omogoča, da je srečanje bolj osredotočeno in na splošno kakovostnejše, dragocen čas za mentoriranje pa dobro uporabljen.

  • Glede tem pogovora lahko zaupaš tudi mentorju. Namreč mentor je precej bolj izkušen in je že prehodil pot, ki jo imaš kot mentoriranec še pred sabo. Vsekakor verjamemo, da tem ne bo zmanjkalo

  • Na srečanje vzemi s seboj beležko in pisalo, (po želji si lahko zapisuješ tudi v prenosnik/tablico/mobilni telefon, a bodi pozoren, da bosta z mentorjem ves čas v dobrem stiku oziroma, da to ne bi negativno vplivalo na dober stik), da boš lahko ključne informacije in dogovore tudi zapisoval. Tako boš lahko kvalitetno spremljal svoj napredek in hkrati  organizirano pristopil k dogovorjenim ciljem.

 4. Potek srečanja

 • V mentorskem odnosu je ključno zaupanje. To pomeni, če bosta vsebino srečanj, način komunikacije in vse ostale zadeve povezane z mentorskimi srečanji delila z drugimi, jih bosta delila na korekten način, dobronamerno in spoštljivo drug do drugega ter zaupne informacije ohranila zase (npr. identiteta mentorja ipd.). Če se bosta pogovarjala o zadevah, ki so za enega ali drugega zelo zaupne, to pred pogovorom še dodatno izpostavita in se tega strogo držita. Zdravorazumske izjeme so možne v primerih, ko se gre za delovanje v skladu z univerzalnimi moralnimi načeli (npr. poštenost, integriteta, iskrenost, človeško dostojanstvo, delovanje v objektivno korist sogovornika ipd.) in veljavno zakonodajo.  

 • Če zaslutiš, da obstajajo morebitne ovire zaradi mentorjevega statusa ali formalne pozicije, se o tem z mentorjem pogovori.

 • Bodi proaktiven in sooblikuj strukturo srečanj, da bodo ta optimalna zate. Hkrati predlagaj spremembe, če ti trenutna strategija ne ustreza več.

5. Zaključek srečanja

 • Mentor in mentoriranec sta dolžna po vsakem mentorskem srečanju, v roku treh dni, izpolniti kratek spletni vprašalnik (dostopen tudi preko mobilnega telefona) z namenom pridobitve osnovnih povratnih informacij, ki bodo služile za izboljšanje mentorskega procesa ter osnovno evidenco izvedenih srečanj.

 • In še en koristen nasvet zate: več boš vložil notri, več boš dobil ven. Prvi korak k odličnemu mentorstvu lahko narediš že s tem, da prebereš spodnje članke in še sam pogooglaš kaj več na temo mentorstva:

How To Get The Most Out Of Your Mentor Relationship
What To Look For In A Mentor
How To Be A Great Mentee
Questions You Should Ask Your Mentor

6. FAQ

 • Kaj naj naredim, če mentor pogosto zamuja na mentorska srečanja?

  • Mentor se zaveda, da sta pravočasnost in držanje dogovorov pomembna. Zaradi običajno velike zasedenosti mentorja, ki namenja svoj prosti čas tebi, je lepo, če boš pokazal glede tega razumevanje in potrpežljivost. V primeru, če je to zamujanje zate moteče, se o tem pogovori z mentorjem in skupaj najdita rešitve. 

 • Kaj naj naredim, če se z mentorjem ne ujameva dobro?

  • Obrni se na »Mentorsko svetovalnico«, kjer se bomo skupaj uskladili za nadaljnje korake. 

 • Kaj naj naredim, če želim prekiniti mentoriranje?

  • Obrni se na »Mentorsko svetovalnico«, kjer se bomo skupaj uskladili za nadaljnje korake. 

 • Na koga se lahko obrnem za pomoč pri vprašanjih, povezanih z mentorstvom?

  • Obrneš se lahko na »Mentorsko svetovalnico«. 

 • Kaj je vloga in kaj ni vloga mentorja?

  • Mentorjeva vloga[1] je spodbujanje strokovnega razvoja mentoriranca, ustvarjanje priložnosti za učenje na področjih komuniciranja, kritičnega mišljenja, odgovornosti, prilagodljivosti ter timskega dela, učenje specifičnih spretnosti, postavljanje izzivov in dodeljevanje odgovornosti, dajanje konstruktivne povratne informacije (tako o močnih kot o šibkih področjih), pomagati razumeti kulturo in način dela izobraževalnih ustanov in ostalih organizacij, odgovarjati na vprašanja in biti dosegljiv za pogovor, vzpodbujati in dajati podporo, deliti informacije ter pomagati mentorirancu vzpostaviti mrežo stikov, ki jih potrebuje. 

   Mentorjeva vloga ni npr. reševanje morebitnih hudih stisk ali morebitnih posebnih psiho-fizičnih motenj mentoriranca, materialna pomoč mentorirancu ali njegovim najbližjim, druženje z mentorirancem izven mentorskih srečanj (sicer je lahko, ni pa nujno), namenjanje več časa od minimalno predvidenega (sicer je zaželeno, ni pa nujno) ipd. Za posebne primere / izzive so pristojne prav za to določene in usposobljene institucije. Če ste glede tega morda v dilemi, se obrnite na »Mentorsko svetovalnico«.

 

[1] Povzeto in prilagojeno po Wikipediji.

20-Years-of-Passion+AmCham_RGB.jpg

     AmCham Slovenija
     Dunajska cesta 156
     1000 Ljubljana


     +386 8 205 13 50

     info@prvimentor.si

© 2019 AmCham Slovenija. Vse pravice pridržane.

 All rights reserved.