Peter Merc_K.jpg
iconfinder_linkedin_373424.png

PETER MERC

direktor, Lemur Legal

Na svoji dosedanji osebni in poslovni poti sem odkril, da k življenjskemu ali poslovnemu uspehu prispeva vrsta spremenljivk. Izkušnje o tem, katere so te spremenljivke in kako jih vsakič znova obračati v svoj prid, bi želel deliti naprej.

Od mentorstva pa ne pričakujem enosmerne komunikacije – tudi mentorji se učimo od mentorirank in mentorirancev. O načinu razmišljanja, osebnih izkušnjah, kratko in dolgoročni viziji.

Del takega mentorstva, kot mentoriranec, sem jaz in podobnega si želim v svoji vlogi mentorja.

     AmCham Slovenija
     Dunajska cesta 156
     1000 Ljubljana


     +386 8 205 13 50

     info@prvimentor.si

© 2019 AmCham Slovenija. Vse pravice pridržane.

 All rights reserved.