Nina Pejič.jpg
iconfinder_linkedin_373424.png

NINA PEJIČ,
mlada raziskovalka na Centru za mednarodne odnose

 

Mentiju lahko ponudim podporo pri iskanju in razvijanju domače ali mednarodne karierne poti, v kateri ne bo le dober, temveč bo v njej tudi iskreno užival in se vsak dan navduševal. Pri tem se (iz lastnih izkušenj) odpirajo povsem osebna vprašanja lastnih in tujih pričakovanj, želja in poguma za sprejemanje odločitev. Ponudim lahko lekcije svojih napak, uspehov in motivacij iz treh različnih sektorjev - zasebnega, javnega in nevladnega. 

 

Od mentija si želim zavzetosti in samoiniciativnosti - željo po preboju in učenju.