top of page

Peter Merc

Direktor, Lemur Legal

Na svoji dosedanji osebni in poslovni poti sem odkril, da k življenjskemu ali poslovnemu uspehu prispeva vrsta spremenljivk. Izkušnje o tem, katere so te spremenljivke in kako jih vsakič znova obračati v svoj prid, bi želel deliti naprej.

Od mentorstva pa ne pričakujem enosmerne komunikacije – tudi mentorji se učimo od mentorirank in mentorirancev. O načinu razmišljanja, osebnih izkušnjah, kratko in dolgoročni viziji.

Del takega mentorstva, kot mentoriranec, sem jaz in podobnega si želim v svoji vlogi mentorja.

Peter Merc
bottom of page