top of page

Matevž Trošt

Digital Transformation Manager, Interblock

- Kakšno znanje in dobre prakse lahko nudite mentorirancu/-ki?

Življenje je polno izzivov tako na osebnem kot poslovnem področju. Ljudje smo različni, z različnimi izkušnjami, iz katerih se lahko vsekakor nekaj naučimo. Za uresničitev slednjega moramo dobro poznati sebe in kaj želimo v življenju doseči. Na tej poti sem (bil) tudi sam deležen koristi mentorstva, zato želim prispevati svoj del in se skupaj z mentorirancem/-ko učiti naprej.


- Kaj pričakujete od mentoriranca/-ke. Od mentoriranca/-ke pričakujem radovednost.

Matevž	Trošt
bottom of page