top of page

Jošt Car

Projektni vodja, Strateško planiranje Mercator

Sicer sam zase menim, da sem brez izkušenj in težko ponudim kakšno konkretno znanje ali odgovor na specifično vprašanje iz določenega področja. Vendar pa delam v sektorju strateškega planiranja v projektni pisarni Mercatorja, kjer delujemo kot pomoč pri planiranju, vodenju in spremljanju projektov in iniciativ vseh sektorjev in vseh področji skupne Mercator na najvišji ravni.


Tako bi lahko rekli, da površinsko poznam vsa področja in medsebojne povezave med njimi ter zato lažje svetujem kako in na kak način povezati različne skupine in voditi in moderirati potek projektov tako, da tečejo v pravo smer. Z mentorirancem, bi tako skupaj iskala optimalne rešitve ali za različne izzive in vprašanja.

Jošt Car
bottom of page