top of page

Eva Živanovič

Vodja strateških projektov

Mentor je oseba, ki v mentorirancu vidi več potenciala kot ga mentoriranec v sebi vidi sam, in mu ga pomaga kar najučinkoviteje izraziti. Mentoriranca želim naučiti kaj pravzaprav iskati v mentorju, ga inspirirati in mu pomagati udejaniti svoj poln potencial. Ponudim ti lahko nasvete glede vodstvenih veščin, učinkovite komunikacije navzgor in navzdol, optimizacije procesov, izboljšanja uporabniške izkušnje, taktike in strategije.

Od mentoriranca pričakujem predvsem radovednost, komunikativnost, ambicioznost, in vizijo, kaj si od sodelovanja želi doseči.

Eva	Živanovič
bottom of page