top of page

Darko Pajević

Vodja prodaje, Sibo G. d.o.o.

Mentorirancu/-ki lahko ponudim svoje znanje in izkušnje katere sem pridobil v svojih študentskih letih in na svoji poklicni poti. Rad bi mu ponudil svoja razmišljanja, predloge glede študijske poti, kariere in ostalih vprašanj, katera so mene begala v teh letih. Sam vem, da je imeti mentorja nekaj najlepšega in najboljšega za svoj osebni razvoj.


Z mentoriranjem imam izkušnje, saj sem v podjetjih skrbel za razvoj perspektivnih kadrov.

Od mentoriranca/-ke pričakujem proaktivnost, postavljanje zahtevnih vprašanj in zdravo mero ambicioznosti.

Darko Pajević
bottom of page