top of page

Anja Kovačič Fornazarič

Kadrovski poslovni partner

Na začetku svoje karierne poti se lahko srečujemo z mnogimi izzivi. Sem izbral ustrezen poklic? Kaj je pravi smisel dela, ki ga opravljam? Kako se lahko uveljavim? Kako postavim meje? Mentija lahko spremljam ob tovrstnih vprašanjih in z njim delim izkušnje, ki sem si jih na HR področju nabrala v svetovalnih podjetjih in znotraj velikih sistemov.


V veselje mi bo sodelovati z mentijem, ki bo vedoželjen, odprt za osebno rast in razvoj in motiviran za spremembe, ki mu bodo pomagale napredovati.

Anja Kovačič Fornazarič
bottom of page