top of page

Ana Maria Zagode

Vodja tima, Prodaja - Center za pomoč uporabnikom, Telekom Slovenije d.d.

Navdihujejo me bogate življenjske izkušnje ljudi. To, da se zaposleni dobro počutijo na delovnem mestu je uspeh in zanj je potrebno garati. Pri delu mi je pomembno zaupanje, saj le to tvori zmagovalen kolektiv. Ker sem sama visoko motivirana in pravična želim, da so takšni tudi ljudje s katerimi delujem, kateri mi sledijo. Svojo naravnanost želim prenesti na širšo populacijo, saj menim, da je to lahko prava pot v življenju.


Ponudim lahko širše znanje glede vodenja, koordinacije, organizacije, gradnje tima, komunikacije v različnih situacijah, gradnje odnosov, vključevanja in izpostavljanja v nekem podjetju, pomembnost podajanja povratnih informacij, humanitarnosti in predvsem vključevanja mladih v delovno okolje.


Predvsem pričakujem radovednost in iznajdljivost, odprt način komunikacije in sprejemanje drugačnega mišljenja za reševanje izzivov in kreiranje novih idej.

Ana Maria Zagode
bottom of page