top of page

Ana Kastelec

LL.M., odvetnica

Izkušnje s študijem prava, s podiplomskim študijem v tujini, z mednarodnimi in nacionalnimi študijskimi tekmovanji, z iskanjem zaposlitve, z delom v odvetništvu, sploh na področju gospodarskega prava, izkušnje z načinom funkcioniranja znotraj večjega kolektiva, dela pod kratkimi roki, balansiranja drugih dejavnosti poleg službe ipd.

Kaj pričakujem od mentija?

Da bo v mentorski odnos vstopil z radovednostjo, z željo po pridobitvi novih informacij in izkušenj ter da bo sam usmerjal najina srečanja. Mentorski odnos dojemam kot odnos odkrite in sproščene izmenjave mnenj, kjer smo mentorji v vlogi nekoga, ki lahko deli veliko izkušenj in mentiju pomaga na njegovi karierni in življenjski poti z informacijami, predlogi in usmeritvami. Srečanja so tudi zame vedno zanimiva in potekajo v povsem sproščenem in neformalnem duhu 😊

Ana Kastelec
bottom of page