top of page

Žiga Potokar

Key Account Executive, Infobip

Organizator prodaje na področju informacijske tehnologije, s fokusom na odpiranju novih tujih trgov. Vajen dela v okolju polnem vsakodnevnih izzivov z obilico neznankami in visokimi pričakovanji. And I love every second of it. 

 

Od mentoriranca/-ke pričakujem proaktivnost, odprtost ter ambicioznost.

 

Mentoriranca/-ko, ki želi pobližje spoznati razvoj prodaje ter poslovnih modelov v startup-ovskem in mednarodnem okolju.

Žiga Potokar
bottom of page