Jaka 2.jpg
linkedin-icon-logo-png-transparent.png

Jaka Klemenčič,

vodja poslovne enote EasyCooling, EKWB

Mentorirancu/-ki lahko nudim veliko podpore pri samem pogledu na današnji poslovni svet in kaj nas čaka v prihodnosti. Veliko znanja sem pridobil na področju projektnega vodenja, produktnega vodenja, vodenja proizvodnega procesa in navsezadnje tudi vodstvenih kompetenc. Zaposlen sem v podjetju EKWB d.o.o., ki se ukvarja z vodnim hlajenjem računalniških komponent. Zadnje leto sem ogromno časa preživel na Kitajskem, kjer pa sem skrbel za proizvodno enoto in spoznaval Kitajsko kulturo. Trenutno pa zavzemam mesto vodje poslovne enote EasyCooling, kjer skrbim za določene produktne linije ter strategijo poslovne enote.

 

Od mentoriranca/-ke, pričakujem ogromno željo po učenju in spoznavanju novih stvari. Ker sem sam zelo optimistična in pozitivna oseba, seveda to tudi pričakujem od tebe. Ker pa je mentorstvo vedno obojestransko, pa seveda pričakujem tudi ogromno novega, kar mogoče še ne vem...