Ziga potokar.png
iconfinder_linkedin_373424.png

ŽIGA POTOKAR
Regionalni vodja prodaje, Visionect

 

Organizator prodaje na področju informacijske tehnologije, s fokusom na odpiranju novih tujih trgov. Vajen dela v okolju polnem vsakodnevnih izzivov z obilico neznankami in visokimi pričakovanji. And I love every second of it. 

 

Od mentoriranca/-ke pričakujem proaktivnost, odprtost ter ambicioznost.

 

Mentoriranca/-ko, ki želi pobližje spoznati razvoj prodaje ter poslovnih modelov v startup-ovskem in mednarodnem okolju.

     AmCham Slovenija
     Dunajska cesta 156
     1000 Ljubljana


     +386 8 205 13 50

     info@prvimentor.si

© 2019 AmCham Slovenija. Vse pravice pridržane.

 All rights reserved.